P20190130_195824113_4D846BE9-48A0-4F03-A64C-C139B784017F.JPG : 2월달 모음

all : uniqlo

기타칠 줄 모름

P20190210_160723000_F0F28C21-B63E-4DE3-B4A9-FFB2219F8903.jpg


P20190210_160647000_3B4D2171-CF0E-4B8C-A655-07AB21EFEF16.JPG

outer : ermenegildo zegna

top : uniqlo

inner :h&m

bottom: none

shoes : nike


P20190210_151737000_5E72BA24-3E06-413C-9B85-66E733BE839E.JPG

드래곤볼 카린 신선님 닮은 길냥이였다

P20190210_151544000_B8F01C5C-219D-4077-BD61-9FCFBF0F5857.JPG


P20190209_213811898_58EC039A-EFB4-490D-B246-19126C8D186A.jpg

top: issey miyake

bottom : levis 501

P20190122_143827000_BDFB8458-EC2D-4999-B1EE-305BBD44A8F9.jpg


outer : dior

top : uniqlo

acc : chanel


P20190123_165444000_D603C3A1-4B1C-457C-8F1E-B51DF338D88A.JPG


outer : helmutlang

top : uniqlo

bottom: apc

acc : omega


P20190208_151221000_DFDE0CC3-8B91-49FA-8D99-B775D94AAE21.jpg

outer : vintage

top: valentiono

bottom : none

shoes : nike

P20190203_213821000_0A76E1F3-30B7-4E8A-AF8D-8380E27EECAF.JPG

abc에서 세일해서 샀는데 진짜 만족중